Bæredygtigt biokompostanlæg

Omdan dit slam til biogødning

På vores biokompostanlæg i Agerskov modtager vi årligt op til 60.000 tons spildevandsslam. Vi omdanner det til værdifuld biogødning til danske landmænd og arbejder på at udnytte ressourcerne maksimalt.


Simon Moos A/S Entrepriser driver et af Danmarks største biokompostanlæg, i daglig tale kaldet ”slamhotellet". På anlægget i Agerskov i Sønderjylland modtager vi spildevandsslam fra både Danmark og Tyskland og blander det med have-parkaffald, som er neddelt, sigtet og sorteret. Den bedste fraktion indgår i vores biokompostblandinger, som efter endt kompostering ender som biogødning og jordforbedringsmiddel på danske marker.

Vores anlæg udmærker sig ved, at vi sætter genanvendelse og klimamæssige hensyn i højsædet. Ud over at vi genanvender slammet, udnytter vi vandet fra afvandingsprocessen til vores pilerensningsanlæg, som er ét af Danmarks største. Pilerensningsanlægget er et lukket, miljøvenligt system, som desuden giver et output, ved at pilen høstes og knuses til kompost, som vi bruger i biokompostblandingerne. Endelig samler vi regnvand op og benytter det som spulingsvand i vores køretøjer og til at gøre rent med på anlægget i Agerskov.

  • Vi modtager og håndterer alle typer af slam.
  • Vi giver god rådgivning til både landmænd og forsyninger.
  • Vores biokomposthotel er overdækket for optimal håndtering af slam og kompost.

Video

Vores biokompostanlæg i Agerskov

X