Slamafvanding og oprensning

Slamafvanding betaler sig

Slamafvanding er en gevinst, både for miljøet og for pengepungen. Hos Simon Moos Entrepriser er vi specialister i alle former for slamafvanding.


Med et effektivt slamafvandingsanlæg kan man reducere mængden af vand i slammet med helt op til 90 procent og udelukkende bortskaffe tørstoffet. Det giver en høj effektivitet og reducerer kørslen markant.

Vores specialudviklede KSA-system er et Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg, der hurtigt og effektivt separerer det opsugede slam i vand og tørstof på stedet, hvorefter det rensede vand tilbageledes, så kun tørstoffet skal transporteres.

Vores kernekompetence
Slamafvanding, oprensning og naturpleje er en af vores kernekompetencer, og vi fungerer som både hoved- og underentreprenør på opgaver inden for dette område, hvor vi varetager samtlige processer, inklusive afsætning af det færdigbehandlede slam til landbruget.

X