Tømningsordning

Kommuner vælger Simon Moos

Simon Moos A/S Entrepriser tømmer årligt mere end 50.000 septiktanke for danske forsyninger. Skal vi også tømme for jer?


Hos Simon Moos A/S Entrepriser har vi solid erfaring med tømning af septiktanke hos private borgere for danske kommuner. Med mere end 50.000 tømninger om året administrerer vi ordningen effektivt og imødekommende. Det skal være en nem og positiv oplevelse, både for den enkelte borger og for kommunen.

Miljørigtig metode
Vi varetager tømningsordningen efter kommunens krav og retningslinjer og udfører den med vores specialudviklede KSA-system, der sikrer mindst mulig kørsel og mest mulig genanvendelse af vandet. KSA-systemet er et Kombineret Slamsuger- og Afvandingsanlæg, der reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent.

KSA-systemet separerer hurtigt og effektivt det opsugede slam i vand og tørstof på stedet, hvorefter det rensede vand tilbagelades, så kun tørstoffet skal transporteres. Resultatet er, at systemet afvander og behandler op til 100 m³ slam inden tømning er nødvendig, hvor traditionelle slamsugere typisk kræver tømning ved 10 . Det giver os en høj effektivitet, og reducerer kørslen markant.

Kontakt os meget gerne, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Video

KSA-system

X