Har du spørgsmål til din septiktank?

Klik her for at finde alle oplysninger om din tank.

Fremmadrettet varsler vi kun digitalt. Klik her for at tilmelde servicen med varsling på SMS.

Du har også mulighed for at melde dig til digital varsling ved at skrive til os på septikordningen@simonmoos.com eller ringe til os på telefon 73 15 10 34.

 

Du er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken. Det vil sige, at du skal anvise eller
anlægge en kørefast adgangsvej, så vi kan køre slamsugeren helt frem tanken.

Hvis der langs vejarealer er beplantning, som står i vejen, skal de beskæres, så der er fri passage.

Du skal endvidere sørge for, at dit dæksel er synligt og ligger i terrænhøjde.

Vejer dit dækslet for meget på din tank?

Tjek de gældende regler i din kommune for regler for vægt af dæksler.

Vejer det for meget, skal du selv have taget dækslet af inden tømningen. Husk at
dække åbningen med en anden forsvarlig løsning.

Det anbefales, at du udskifter de tunge betondæksler med mere moderne letvægtsdæksler, som er sikkerhedsmæssigt bedre. De nye
dæksler kan modstå hjultryk på helt op til 12,5 ton og er samtidig designede, så børn
ikke kan løfte dem af. Kontakt din kloakmester for mere information.

 

 

Vi tilbyder at tømme dine øvrige brønde, når vi alligevel er ude for at tømme din septiktank.

F.eks. kan vi stå for det årlige vedligehold af tanke eller fjerne slamaflejringer, der stopper tanken.

Fortæl os om dine behov, så vi kan løse problemerne for dig.

Vær opmærksom på, at for service ud over septiktanken betaler den, der bestiller (medmindre man som lejer har en aftale med udlejer om at betale)

Du kan bestille på denne e-mail:  septikordning@simonmoos.com

Eller kontakte os på telefon 73 15 10 34

 

 

Vi har mulighed for at spule rørene, der går til og fra tanken.

Du kan tilvælge denne ydelse som en del af det vedligehold, der er på tanken. På den måde har du taget vare på, at tanken fungerer optimalt uden tilstopninger.

Vær opmærksom på, at for service ud over septiktanken betaler den, der bestiller (medmindre man som lejer har en aftale med udlejer om at betale)

Du kan bestille på denne e-mail:  septikordning@simonmoos.com

Eller kontakte os på telefon 73 15 10 34

 

 

 

Vægten af dit betondæksel afhænger diameteren og tykkelsen. Se nærmere i
nedenstående tabel.  Har du et dæksel, der er 70 cm i diameter og 7 cm tykt, vejer det ifølge tabellen 61,1 kg.

Vær opmærksom på, at dækslet ikke må være mindre end 40 cm i diameter.

Er din tank en del af den kommunale tømningsordning, vil du typisk få den tømt en gang årligt af os. Vi tømmer din tank for slam og sender renset vand retur. Septiktankens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, der udledes.

Finder vi fejl eller mangler ved din tank i forbindelse med tømningen, bliver du informeret via tømningsattesten.

Hvis du har modtaget en kode, kan du indtaste den via nedenstående link og se dine tankoplysninger.

Tjek min tank via fremsendte kode:

https://portal.envidan.com/Tank.aspx


Her kan du tilføje en e-mail samt dit telefonnummer. Disse oplysninger vil vi anvende, når vi i fremtiden vil varsle om tømningen af din tank.


Du kan også:

  • Se, hvornår din tank er tømt, eller hvornår den skal tømmes
  • Tilføje SMS-numre samt e-mail
  • Kontrollere, om tankens placering er korrekt – på et oversigtskort.

 

Har du ingen kode, kan du sende en mail til os med dine oplysninger på:

septikordningen@simonmoos.com

 

Varslingen af den kommende tømning på din tank afsender vi 10 dage før vores ankomst. I fremtiden vil du modtage alle oplysninger om din tank digitalt, inkl. din tømningsattest.


Har du yderligere spørgsmål om din tank, så anvend kontaktformularen.

 

Kontakt os på:

septikordning@simonmoos.com eller telefon 73 15 10 34.

Giv os besked, hvis du har husdyr eller lignende, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med tømningen. Vi sørger for, at tømningen foregår under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Send os en besked