Tilbage til nyheder

Oprensning af rådnetanke på Amager

Vidste du, at vi kører ud i hele landet for at løse forskelligartede opgaver?

Her er vi på en opgave ved Biofos’ renseanlæg på Amager. Biofos har igangsat en renovering af tre rådnetanke, hvor vi blev rekvireret til den afsluttende oprensning af disse tanke.

I rådnetankene er der opsat stillads, som går 11 etager op og tre etager ned under jorden.
Alle sikkerhedsforanstaltninger for arbejde i bunden af tankene blev naturligvis fulgt, både med hensyn til faldsikring og andet sikkerhedsudstyr.
Der var to specialuddannede operatører i bunden af tankene og en tredje slamsugeroperatør på jorden for at overvåge, at alt forløb som planlagt.

Slammet fra tankene skulle deponeres, hvorfor det mest rentable var at afvande slammet inden.
Fra slamsugeren blev slammet pumpet over i en af vores afvandingscontainere. Her kunne det afvande, så kun det faste produkt var tilbage. Det overskydende vand blev pumpet til efterfølgende rensning på anlægget.
For at sikre korrekt håndtering af det faste produkt bliver dette analyseret, således at slutdeponeringen sker efter gældende regler.

Send os en besked