Tilbage til nyheder

Simon Moos A/S Entrepriser leverer afvandingsudstyr

For at forbedre vandkvaliteten omkring Utterslev Mose, oprenser Københavns Kommune nu Fæstningskanalen, fordi der gennem mange år er sket en ophobning af slam, som har forringet vandkvaliteten i kanalen.

En special ”gravemaskine” på pontoner pumper slam op i to buffercontainere. Herfra pumpes det via et polymerdoseringsanlæg til vores MOOS AVC-containere, hvor afvandingen sker. Rejektvandet pumpes tilbage til kanalen og det afvandede slam deponeres på Københavns Kommunes depot for forurenet jord i Nordhavn.

Der skal oprenses en strækning på 2 km. Slammet pumpes under hele processen fra gravemaskinen ude i kanalen via slanger frem til buffer- og afvandingscontainerne, som på grund af terræn- og pladsforhold kun kan placeres der, hvor de nu står og ikke kan flyttes til andre områder.

 Projektet er en del af en samlet helhedsplan for Utterslev Mose. Fæstningskanalen leder den største mængde forurenet vand/slam til Utterslev Mose og videre til Søerne.

Af hensyn til dyrelivet i og omkring mosen og Fæstningskanalen udføres arbejdet fra 1. september til 1. april.

Send os en besked