Tilbage til nyheder

Vores biokomstanlæg har fået vokseværk

Byggeriet i Agerskov er nu færdigt. Vi har udvidet med endnu en hal, en blandeplads og et regnvandsbassin.

Det betyder, at vi nu har i alt 11.000 m² under tag. Blandepladsen er forberedt så den kan etableres som hal, når vi igen få behov for at udvide kapaciteten. Så får vi yderligere 2700 m².

Det nye regnvandsbassin er på 4.500 m². Her opsamles vand fra tage og befæstede arealer. Det anvendes til spulevand til vores slamsugere og til vask af biler – en service vi tilbyder de vognmænd, der leverer slam og afhenter biokompost hos os.

Det slam, vi modtager, blandes med have- parkmateriale, som sætter gang i komposteringen, hvor temperaturen i blandingen stiger til omkring 70°. Efter komposteringen er vores miljøvenlige biokompost klar til levering til landmændene.

Som en service til landmændene udarbejder vi markplaner og styrer leveringstidspunkt og mængde, således at gældende lovgivning overholdes.

Send os en besked