Spørgsmål til din SEPTIKTANK?

Du er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, det betyder: anvise eller
anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger frem tanken.

Beplantning langs vejarealer skal beskæres og der skal være fri passage 4 m over
vejbanens arealer.

Du skal endvidere sørge for, at dit dæksel er synligt og i terrænhøjde.

Vejer dit dækslet for meget på din tank?

Tjek de gældende regler i din kommune, omkring regler for vægt af dæksler.

Vejer det for meget, skal du selv have taget dækslet af, inden tømningen. HUSK at
dække åbningen, med en anden forsvarlig løsning.

Det anbefales at du udskifter de tunge betondæksler, med letvægtsdæksler. De nye
dæksler kan modstå hjultryk på helt op til 12,5 ton og er samtidig designede, så børn
ikke kan løfte dem af. Kontakt din kloakmester for mere information.

Vi ønsker et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores ansatte, derfor er det lette
dæksler fremtiden.

 

 

 

Ved at måle diameteren og tykkelsen på betondækslet, fremgår vægten af
nedenstående tabel.  Har du et dæksel, der er 70 cm i diameter og 7 cm tykt, så vejer
det ifølge tabellen 61,1

Vær opmærksom på at dækslet ikke må være mindre end 40 cm i diameter.

Send os en besked