Tilbage til nyheder

Levering af KSA til firmaet SAM ASSAINISSEMENT i Frankrig

Vi har netop leveret et nyt KSA-anlæg til vores kunde SAM ASSAINISSEMENT. I den forbindelse blev to chauffører fra SAM ASSAINISSEMENT oplært i betjening af KSA-anlægget af vores chauffør, Jan, som til dagligt arbejder med tømning af septiktanke med KSA her i Danmark.

I Frankrig koster det op til 25 € (185 DKK) at levere 1 m³ slam på renseanlægget. Det bliver hurtigt til mange penge og derfor har SAM Assainissement valgt vort system med slamafvanding, som reducerer slammets volumen med 90%.

En anden fordel i forhold til tømning med almindelig slamsuger er, at KSAen kun skal tømmes én gang om dagen. En slamsuger skal tømmes når den er fuld, typisk flere gange dagligt. Derfor kan der tømmes endnu flere septiktanke, da transporttiden til rensningsanlægget reduceres til et minimum.

Send os en besked