Tilbage til nyheder

Levering af separationsanlæg til olie og vand

Vi har forsynet firmaet Ouest Septique på den franske ø Réunion med et separationsanlæg til olie og vand. Vi hjalp kunden med opstart af anlægget, så de nu er klar til påtage sig opgaver med at behandle olie og slam fra olieudskillere. OAVC’en giver mulighed for at separere olie, slam og vand og reducere volumen kraftigt, så man opnår en stor økonomisk besparelse i sidste ende, når slammet skal bortskaffes. Olien bliver ledt over i en samletank og kan bruges i f.eks. oliefyr, og vandet bliver renset i en ultrafiltreringsenhed, så det bl.a. kan bruges til at spule med.

 

 

Send os en besked