MOOS Mini KSA

Med MOOS Mini KSA kan du komme til, hvor ingen andre kan. Og samtidig opnår du alle fordelene ved vores KSA-system.

Aldrig har vores KSA-system fyldt så lidt. Med en egenvægt på knap seks tons og en vendediameter på blot 12,2 meter kan MOOS Mini KSA komme til i selv de mest restriktive områder. Samtidig får du alle fordelene af et fuldt udbygget KSA-system, der sikrer optimal afvanding og en helt uset kapacitet set i forhold til størrelsen. 


90 procent mere
Vores specialudviklede KSA-system reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent, og det rensede vand kan tilbageledes, så kun tørstoffet skal transporteres. Resultatet er, at systemet kan behandle op til 90 procent mere slam end traditionelle slamsugere, inden tømning er nødvendig. Anlægget betjenes nemt af én person.

Med MOOS Mini KSA er der ingen snævre steder. Høj kapacitet og langt mindre kørsel er også med i pakken.

Se mere om indsatsområder for KSA-systemet.


 

Faktaboks

  • Egenvægt: 5.840 kg.
  • Vendediameter: 12,2 meter fra kantsten til kantsten.
  • Slamtank: 3.000 liter, afvandingstank: 2.000 liter, rejektvandstank: 1.000 liter.
  • Volumenreduktion op til 90 procent.
  • Selvforsynende med spulevand.
  • Reduktion af deponiomkostninger.
  • Væsentlig reduktion af transport- og arbejdstid.
  • Betjenes nemt af en person.
Download brochure

Video

KSA-system

X