MOOS AVC-container og pumpeanlæg

Vores specialudviklede og velafprøvede AVC-system udspringer direkte af vores vigtigste mission: At optimere vores kunders effektivitet.

Siden vi for mere end 40 år siden lancerede vores første AVC-system, har vi videreudviklet det i utallige og mere kompakte udgaver, med en volumen fra 6 - 42 m³. Efterspørgslen efter de store fordele ved systemet har været markant, også ved mindre opgaver, der kræver større fleksibilitet. En volumenreduktion på op til 90 procent giver en solid kapacitetsforøgelse, som branchen i høj grad har taget til sig. Et AVC-system producerer resultat, som mærkes direkte på bundlinjen.


Stor kapacitet; Stor volumenreduktion 
Kernen i AVC-systemet er at separere slam i tørstof og vand på stedet. Via en eldrevet (EOD) eller dieseldrevet (DEOD) pumpe- og doseringsenhed, blandes polymer i slammet, samtidig med at det pumpes over i AVC-afvandingscontaineren. I afvandingscontaineren tilbageholdes det flokkulerede slam via specialfiltre, mens vanddelen ledes ud af containeren via afløbsventiler. Da slam generelt indeholder store mængder vand, sikrer denne proces en volumenreduktion på helt op til 90 procent. AVC´en kan dermed ved gentagne fyldninger afvande op til 150-200 m³ slam, inden en tømning er nødvendig.


Pumpeanlæg-el eller diesel
Pumpe- og doseringsenheden findes i to forskellige varianter: Via en eldrevet (EOD) eller dieseldrevet (DEOD). Pumpe- og doseringsenheden giver mulighed for nemt at regulere mængden af polymer og justere slampumpens hastighed, hvor der er behov for det.

Faktaboks

  • Op til 90 procent volumenreduktion.
  • Stor afvandingskapacitet.
  • Høj COD og BOD reduktion – op til 95 procent.
  • Væsentlig reduktion af driftsomkostninger.
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger.
  • Hurtig return on investment.
  • Betjenes nemt af en person.
Download brochure

Video

Moos AVC

X