Profil

Simon Moos Maskinfabrik A/S


Med mere end 40 års erfaring er Simon Moos Maskinfabrik A/S førende i branchen, når det gælder viden om slamafvanding, slambehandling og effektiv håndtering af såvel opgaver som logistik på området. Vi udvikler, producerer og leverer kundetilpassede slamsugere og recyclere samt anlæg til volumenreduktion, håndtering og hygiejnisering af slam.


Kernen i vores forretning er et skarpt fokus på at bidrage mest muligt til at øge vores kunders effektivitet og indtjening. Vi opererer i hele verden og tilbyder kundespecifikke slamsugere og anlæg til afvanding af indhold fra fedtudskillere, sandfang, olieudskillere, vaskeanlæg med mere.


Centralt i vores produktprogram er vores specialudviklede MOOS KSA-system, som er et kombineret slamsuger- og afvandingsanlæg der fås i en lang række udgaver – fra 4-akslede opbygninger til kompakte 2-akslede modeller. Herudover tilbyder vi mange former for specialudviklet ekstraudstyr, der sikrer højere effektivitet, større fleksibilitet og en mere strømlinet afvikling af arbejdsopgaver.

 

 

 

 

 

Miljø
Da Simon Moos Maskinfabrik A/S blev grundlagt i 1978, var samfundets fokus på det omgivende miljø kun i sin spæde start. Op gennem 1980’erne og 1990’erne voksede dette fokus, og i dag er der i mange lande en klar bevidsthed om, at menneskehedens fremtid afhænger af, hvordan vi forvalter vor jord.

 

Dette fokus har skabt yderligere vækst i efterspørgslen efter anlæg, der som vores KSA-anlæg sikrer en miljøvenlig håndtering af slam. Med afvanding direkte på stedet og genbrug af vand som spulevand reducerer vores KSA-anlæg både CO2-aftrykket og forbruget af naturlige ressourcer. Samtidig udgør afvandet slam i dag en værdifuld ressource i form af enten gødning til landbruget eller råstof til biogasanlæg.

 

Denne udvikling betyder, at Simon Moos Maskinfabrik A/S også i fremtiden vil fastholde sit oprindelige fokus, nemlig udvikling af højteknologisk udstyr og ny viden omkring håndtering af slam. På dette område går miljø og økonomi hånd i hånd, og nye gennembrud venter.