MOOS LimeMixer

Med MOOS LimeMixer kan du omdanne slam til værdifuld gødning på stedet.

Med MOOS LimeMixer blandes afvandet slam og kalk automatisk. Det er hurtigt og effektivt, og resultatet er, at slammet opnår en pH værdi på 12+, så alle patogener slåes ihjel. Så har du en værdifuld gødning, som kan spredes på landbrugsjord.

Kalkblanderen er et kompakt og mobilt anlæg, der kan opstilles der, hvor det skal bruges. Herved spares en masse penge til transport af afvandet slam.

Faktaboks

  • Enkel og logisk betjening via kontrolpanel.
  • Enkel justering af kalkdosering via reguleringshåndtag.
  • Kapacitet: 10 m³/time.
  • Rumindhold slam: 6 m³.
  • Rumindhold kalk: 1,5 m³.
  • Betjenes nemt af en person.
X