MOOS VacuDrain-Systemet

MOOS VacuDrain-System (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) afvander op til 100 m³ slam, inden anlægget skal tømmes. Anlægget producerer resultater, som kan mærkes på bundlinjen.

Vores specialudviklede MOOS VacuDrain-system er et kombineret slamsuger- og afvandingsanlæg, der reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent. VacuDrain-systemet separerer hurtigt og effektivt det opsugede slam i vand og tørstof på stedet, hvorefter det rensede vand tilbageledes, så kun tørstoffet skal transporteres. Anlægget betjenes nemt af én person.


Mindre kørsel
Resultatet er, at systemet kan afvande op til 100 m³ slam inden tømning er nødvendig, hvor traditionelle slamsugere typisk kræver tømning ved 10m³. Det betyder høj kapacitet og langt mindre tid på landevejen – faktorer, som både øger vores kunders konkurrenceevne og kan aflæses direkte på bundlinjen. 

VacuDrain-systemet kan naturligvis kombineres med vores AquaDrain-afvandingscontainer ved store opgaver som tank- og bassintømninger. 

Se mere om indsatsområder for VacuDrain-systemet.

Vil du opleve MOOS VacuDrain i aktion?
Tilmeld dig vores interesseliste, og få eksklusiv adgang til information om det nærmeste demonstrationssted i din region. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at se, hvordan MOOS VacuDrain kan revolutionere dine processer og optimere din forretning. Tilmeld dig nu for at sikre din plads!

 

Faktaboks

  • Volumenreduktion på op til 90 procent.
  • Afvanding af op til 100 kubikmeter pr. dag.
  • Selvforsynende med spulevand.
  • Betjenes nemt af en person.
  • Væsentlig reduktion af transport-og arbejdstid.
  • Reduktion af deponiomkostninger.

Video

Hvordan fungerer det!?

Hvordan kan tilføjelsen af en lille mængde polymer få slam til at frigive alt vand? Det er ikke magi, det er bare videnskab 😊 Denne demonstration viser præcis, hvad der sker, når den rette mængde polymer tilføjes til en portion slam.

X