Slamsugning

50 års erfaring med slamsugning

Med næsten 50 års erfaring inden for slamsugning har Simon Moos Entrepriser indsigt i alle slags opgaver inden for slamsugning. Og vi er også på pletten, når det haster!

 

Ingen opgave er for stor eller for lille for Simon Moos Entrepriser. Vores erfarne mandskab udfører alle former for slamsugningsopgaver, og vi råder over en stor vognpark, der omfatter alt fra traditionelle slamsugere, ADR-godkendte køretøjer og vandgenbrugsanlæg til satellitspulere med mere. Vi leverer alle former for udstyr til løsning af specialopgaver, og vores veluddannede medarbejdere finder den bedste løsning på enhver opgave.

Og så rykker vi hurtigt ud i hele Sønderjylland, når det haster. Du kan kontakte os 24 timer i døgnet på 74415680

Forebyg tilstopning
Med en abonnementsordning hjælper vi dig med at forebygge uvelkomne tilstopninger af alt fra kloakker og afløb til rendestensbrønde, tagrender og sandfang. Kontakt os på 74415680 hvis du vil gerne vil høre nærmere.

Vi tømmer, spuler og renser:

  • Kloakrør, markdræn, drænledninger og gyllerør.
  • Vejbrønde, køkkenbrønde, pumpebrønde, samlebrønde m.m.
  • Fedt-, olie- og benzinudskillere.
  • Septiktanke, spildevandstanke, samletanke, olietanke og toilettanke – inklusive tilsætning af klosetvæske.

Med vores satellitspuler, der er monteret på bæltekøretøj, kan vi også arbejde i ufremkommeligt terræn. Rækkevidden er helt op til 750 meter, og vi spuler med 500 liter i vand i minuttet ved 220 bar.

Med vores kombi-genbrugsspuler løser vi alle opgaver inden for:

  • Tømning og rensning af tanke og bassiner på renseanlæg og slagterier.
  • Tømning af sandfang for både private og erhverv, så som vaskehaller, autoværksteder m.m.
  • Opsugning af vand i kælder.
  • Rensning og spuling af tagnedløb for både private og erhverv.

Vores ADR-godendte køretøjer afhenter farligt affald så som vaskevand, køle-smøremiddel og bore- og skæreolie, og vi sørger for transporten til en godkendt modtagerstation.

Lad os tage dit fedt
Vi tilbyder abonnementsordninger, så du ikke selv behøver at huske på, hvornår din fedtudskiller skal tømmes. Vi både tømmer og spuler for at forebygge aflejringer, tilstopning og lugtgener – og vi gør det minimum en gang om året, alt afhængigt af dit behov og regulativet i din kommune. Kontakt os på 74415680 hvis du gerne vil høre nærmere.

X