MOOS KSA-Systemet

MOOS KSA-System (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) afvander op til 120 m³ slam, inden anlægget skal tømmes. Anlægget producerer resultater, som kan mærkes på bundlinjen.

Vores specialudviklede MOOS KSA-system er et kombineret slamsuger- og afvandingsanlæg, der reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent. KSA-systemet separerer hurtigt og effektivt det opsugede slam i vand og tørstof på stedet, hvorefter det rensede vand tilbageledes, så kun tørstoffet skal transporteres. Anlægget betjenes nemt af én person.


Mindre kørsel
Resultatet er, at systemet kan afvande op til 120 m³ slam inden tømning er nødvendig, hvor traditionelle slamsugere typisk kræver tømning ved 10m³. Det betyder høj kapacitet og langt mindre tid på landevejen – faktorer, som både øger vores kunders konkurrenceevne og kan aflæses direkte på bundlinjen. 

KSA-systemet kan naturligvis kombineres med vores AVC-afvandingscontainer ved store opgaver som tank- og bassintømninger. 

Se mere om indsatsområder for KSA-systemet.

Faktaboks

  • Volumenreduktion på op til 90 procent.
  • Afvanding af op til 120 kubikmeter pr. dag.
  • Selvforsynende med spulevand.
  • Betjenes nemt af en person.
  • Væsentlig reduktion af transport-og arbejdstid.
  • Reduktion af deponiomkostninger.
Download brochure

Video

Profilvideo

X