Tankinspektion

Skal vi inspicere din tank?

Simon Moos Entrepriser er godkendt til at udføre inspektioner af olie- og benzintanke. Vi leverer altid god service og fuld dokumentation.


Din olie- eller benzintank skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 10. år – alt afhængig af tankens type og tilstand. Inspektionen skal foretages af en særligt sagkyndig – og det er netop, hvad vi er hos Simon Moos Entrepriser. Vores medarbejdere er godkendt til at udføre tankinspektioner, og som virksomhed er vi ISO 9001-certificeret og så leverer vi naturligvis altid fuld dokumentation for udført inspektion og tæthedskontrol.

Vi hjælper dig med dit ansvar
Som ejer og bruger af tanken er det dit ansvar at sikre, at den inspiceres og tæthedsprøves af en særligt sagkyndig, men laver du en aftale med os, hjælper vi dig med at leve op til dit ansvar ved at minde dig om det, når tiden er inde.

Vi råder over to tankvognshængere påmonteret filtre, der frafiltrerer olie og benzin helt ned til fem micrometer, og er dermed i stand til at løse en lang række opgaver i forbindelse med håndtering af olie- og benzintanke:

  • Tankrensning og inspektion af olie- og benzintanke i henhold til gældende olietankbekendtgørelse.
  • Håndtering af rene olie- og benzinprodukter i forbindelse med tanktømning.
  • Sandfyldning af tanke og rør.
  • Kontrol og reparation af Dopa- og Permatanke.
  • Udskiftning af tørluftfilter.
  • Produktflytning af eksempelvis benzin- eller diesel.

Vi opgraver sjældent olietanke, men har en lang række samarbejdspartnere, der er godkendt til at håndtere opgaven på forsvarlig vis.

Video

Tankinspektion

X