Kontaktinformation

Simon Moos A/S Enterprise
Kallehave 23
6400 Sønderborg

Kontakt os

Direktion

Simon Moos
Direktør

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 31
simon@simonmoos.com

Drift

Henrik Grau
Driftschef

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 33
hg@simonmoos.com

Kloak- og industriservice

Torben Asmussen
Logistikassistent

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 30
tsa@simonmoos.com

Tømningsordning

Betina Dolleris
Logistikassistent

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 34
bd@simonmoos.com

Projekafdeling

Lone Dalager
Projekt- og miljøkordinater

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 37
ld@simonmoos.com

Tankinspektion

Thomas Rasmussen
Projekt- og salgsmedarbejder

Sprog: UK,DK,DE

+45 73 15 10 39
tr@simonmoos.com

Biokomposthotel

Tommy Nissen
Driftleder - Biokomposthotel Agerskov

Sprog: UK,DK,DE

+45 40 15 56 80
tkn@simonmoos.dk

Industriservice/Danfoss

Kim Nørskov
Driftleder Danfoss

Sprog: UK,DK,DE

+45 25 37 09 36
kn@simonmoos.com

IT og kvalitet

Jens Andersen
IT- og Kvalitetschef

Sprog: UK,DK,DE

+45 20 24 50 51
ja@simonmoos.com

Økonomi

Lars Plehn
Økonomichef

Sprog: UK,DK,DE

+45 21 91 31 56
lpl@simonmoos.com
Gerda Hansen
Bogholder

Sprog: UK,DK,DE

+45 22 71 57 99
gh@simonmoos.com
Anette Sillesen
Bogholder

Sprog: UK,DK,DE

+45 41 39 65 03
Anette@simonmoos.com