Tilbage til kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøpolitik

I Simon Moos A/S Entrepriser arbejder vi hele tiden på, at vores service over for kunderne lever op til vores høje kvalitetspolitik. Vi har et højt ambitionsniveau, og vi forbedrer løbende vores kvalitetssystem. Desuden holder vi en høj standard, når det handler om miljø, arbejdsmiljø og lov- og myndighedskrav. Vi har en miljø-, arbejdsmiljø- og ISO-koordinator i staben, og vores øvrige ansatte arbejder også aktivt med vores kvalitets- og miljøpolitik. På den måde sikrer vi, at vi har en grøn profil og et sundt og godt arbejdsmiljø, der i sidste ende kommer kunderne til gode.

I vores arbejde lægger vi vægt på energibesparelser og på at optimere ressourcebruget så meget som muligt. Vores brug af slamafvandingsbiler sikrer et begrænset og optimeret kørselsforbrug, når vi tømmer septiktanke. Derfor belaster vi klimaet så lidt som muligt i løsningen af opgaven med at tømme danskernes septiktanke. Desuden er vores bæredygtige biokompostanlæg i Agerskov en central del af vores forretning. Anlægget indeholder bl.a. et af Danmarks største pilerensningsanlæg. Læs mere om, hvordan vi sikrer et optimeret ressourceforbrug på anlægget. 

Lov- og myndighedskrav
Vi sørger for at overholde lov- og myndighedskrav, kundekrav og andre krav, som vi har tilsluttet os. Dette sikrer vi ved i vores arbejdsprocesser at holde fokus på kravene, vi bliver stillet.

 

Send os en besked