Tilbage til nyheder

Lokale studerende i praktik

Tre studerende i produktionsteknologi fra Erhvervskademi Sydvest har i de forgangne måneder haft deres gang på vores maskinfabrik. Rasmus Jørgensen, Kasper Ranzau og Søren Melchior er i praktik hos os for at undersøge vores produktionsflow og give deres bud på optimeringsmuligheder. Arbejdet munder ud i en skriftlig opgave, der skal afleveres i januar, og som lægger an til deres afslutningsprojekt i foråret.

”På studiet laver vi meget teoretisk arbejde. Her på Simon Moos Maskinfabrik A/S bygger vi oven på alt det teoretiske med konkret erhvervserfaring. Det er spændende at få afprøvet vores kompetencer ude i virkeligheden, og det er motiverende, at virksomheden rent faktisk lytter til vores forslag”, fortæller de tre studerende.

Som de studerende er inde på, er deres forslag ikke forbeholdt den skriftlige opgave. De har videreformidlet  deres arbejde til direktør Per Madsen. Billederne er fra deres fælles møde.

Fra begyndelsen af 2020 huser vi endnu en praktikant fra Erhvervsakademi Sydvest. Denne gang er der tale om en markedsføringsøkonomstuderende, der skal assistere salgs- og kommunikationsafdelingen.

 

Send os en besked