MOOS KSA Compact

Specialdesignet til svært fremkommelige by- og landområder.

MOOS KSA Compact er en modelvariant, som er bygget på et 2-akslet chassis, og som det fremgår af navnet, er den udviklet med kompakte dimensioner - for at kunne operere i by- og landområder, hvor større køretøjer ikke kan opnå adgang. Let adgang til maskinrummet og fuld hydraulisk åbning af vakuumtank og afvandingstank muliggør nem daglig rengøring. Anlægget betjenes nemt af én person.

90 procent mere
Vores specialudviklede KSA-system reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent, og det rensede vand kan tilbageledes, så kun tørstoffet skal transporteres. Resultatet er, at systemet kan behandle op til 90 procent mere slam end traditionelle slamsugere, inden tømning er nødvendig.

Med MOOS KSA Compact kan du sikre dig høj kapacitet og langt mindre tid på landevejen – også hvor større køretøjer ikke kan opnå adgang.

Se mere om indsatsområder for KSA-systemet.

Faktaboks

  • Giver adgang til geografisk restriktive områder.
  • Slamtank: 4.000 liter. Afvandingstank: 6.000 liter. Rejektvandstank: 2.500 liter.
  • Volumenreduktion op til 90%.
  • Selvforsynende med spulevand.
  • Reducering af deponiomkostninger.
  • Betjenes nemt af en person.
  • Væsentlig reduktion af transport- og arbejdstid.
Download brochure

Video

Profilvideo

X