MOOS KSA Special Edition

Med MOOS KSA Special Edition opnår du både adgang til geografisk restriktive områder og alle fordelene ved vores KSA-system.

MOOS KSA Special Edition er specialdesignet til at kunne operere i by- og landområder, hvor større køretøjer ikke kan komme til. MOOS KSA Special Edition er bygget på et to-akslet chassis, og anlæggets begrænsede størrelse sikrer, at - selv når pladsen er trang - kan man opnå en hurtig og effektiv separering af slam i tørstof og vand på stedet. Med denne løsning kan anlægget nemt betjenes af én person.


90 procent mere
Vores specialudviklede KSA-system reducerer vandindholdet i slammet med helt op til 90 procent, og det rensede vand kan tilbageledes til eksempelvis septiktanken, så kun tørstoffet skal transporteres. Resultatet er, at systemet kan behandle op til 90 procent mere slam end traditionelle slamsugere, inden tømning er nødvendig. 

MOOS KSA Special Edition har en fordelagtig pris og sikrer dig høj kapacitet og langt mindre tid på landevejen – også hvor det er svært at komme til.

Se mere om indsatsområder for KSA-systemet.

Faktaboks

  • Giver adgang til geografisk restriktive områder.
  • Slamtank: 3.000 liter. Afvandingstank: 4.900 liter. Rejektvandstank: 1.900 liter
  • Volumenreduktion op til 90 procent.
  • Selvforsynende med spulevand.
  • Betjenes nemt af en person.
  • Reduktion af deponiomkostninger.
  • Væsentlig reduktion af transport- og arbejdstid.
Download brochure

Video

Projekt i Mumbai

X